Radiation Safety. Amplified.
Join us on Linkedin
Follow us on YouTube
Subscribe to our Blog

Current Job Offerings - CANBERRA CBNS

Field Service Engineer – Nuclear Physicist

The job

This person will be responsible for both in-house and on-site repair of nuclear measurement equipment and systems in the Benelux, in close collaboration with Mirion Technologies (Canberra BNLS) NV international and local Service and Support department. You will understand the customer’s measurement application and provide support in installation, training and repair of his measurement installation showing a strong service approach. You will also provide feedback to our internal service organization for improving our products and services

Key responsibilities
 • Visit customer site for preventive maintenances and repairs
 • Provide telephone and e-mail support to customers
 • Prepare installations, carry them out and train the customer
 • Software support, customization and consulting
 • Provide Class room Training for customers
 • Perform repairs in Zellik-office
 • Provide Sales support
Location:
 • Zellik, Belgium. Regular travels in the Benelux area
For further information you can contact Malika Lebel : mlebel@mirion.com.
Who are we looking for?

You have:

 • A Master or PhD in Nuclear Physics
 • Good knowledge of IT (Networking, Setup of OS)
 • Strong software skills
 • Good inter-personal skills
 • Strong communication skills in Dutch, French and English
 • Good organizational and administrative skills.
 • 5-7 years of working experience

You are:

 • Flexible and autonomous: accepts changing targets while remaining productive
 •  Eager to reach defined goals.
 • Customer service oriented: clear communicator, tackling problems and needs, finding root         causes of problems.

Field Service Engineer – Nuclear Physicist

De job

Deze persoon is verantwoordelijk voor zowel interne als ter plaatse reparatie van nucleaire meetapparatuur en -systemen in de Benelux, in nauwe samenwerking met Mirion Technologies (Canberra BNLS) NV internationale en lokale service en supportafdeling. U begrijpt de meettoepassing van de klant en biedt ondersteuning bij de installatie, training en reparatie van zijn meetinstallatie met een sterke serviceaanpak. U zult ook feedback geven aan onze interne serviceorganisatie om onze producten en diensten te verbeteren.

Verantwoordelijkheden
 • Klantenbezoek  voor reparaties en preventieve onderhouden
 • Telefoon en e-mail ondersteuning bieden aan klanten
 • Voorbereiden van installaties, deze uitvoeren en de klanten trainen in het gebruik van onze meetapparatuur
 • Leveren van software ondersteuning, consulting en maatwerk
 • Geven van traning aan klanten in klasverband
 • Uitvoeren van reparaties van klantentoestellen in ons kantoor te Zellik
 • Ondersteuning geven aan de verkoopsafdeling
Locatie:
 • Zellik, België. Regelmatige verplaatsingen binnen de BeNeLux

En interne, vous êtes en contact régulier avec l’équipe International Services Support afin de développer l’offre de services sur le périmètre Benelux

Gelieve CV, motivatie en eventuele vragen te sturen naar Malika Lebel : mlebel@mirion.com.
Naar wie zoeken we?

U bent in het bezit van:

 • Master of PhD in Nuclear Physics
 • Goede kennis van IT (Networking, Setup van OS)
 • Sterke software skills
 • Goede interpersoonlijke skills
 • Sterke communicatie skills in Nederlands, Frans en Engels
 • Goede oganisatorische en administratieve skills
 • 5-7 jaar werkervaring

U bent:

 • Flexibel en zelfstandig: u kan overweg met veranderende doelen en blijft steeds productief
 •  Sterke drang om de vooropgestelde doelen te behalen.
 • Klantgericht: goede communicator, u pakt problemen en noden aan, u vindt oorzaken van problemen.